WASTIP

PLATAFORMA DE GESTIÓ INTEGRAL DE DEIXALLERIES

Què és?

WASTIP és una eina que facilita la gestió integral de deixalleries i millora l’eficiència, control i transparència del servei.

Millora la gestió, el control i el seguiment del servei, facilitant la presa de decisions per la millora contínua i aportant transparència a la gestió ambiental del municipi.

Fomenta els principis de l’economia circular, implementa espais de R i PxR, dona compliment al RD RAEE i aplica les ordenances municipals.

Incorpora sistemes de bonificació, implicant a la ciutadania en la consecució dels objectius ambientals, millorant els resultats de recollida selectiva.

Facilita la tasca tècnica diària, gràcies a l’experiència de l’equip Wastip i a l’aplicació periòdica de millores resultants dels projectes implantats.

La deixalleria

A través d’un smartphone amb una aplicació àgil i intuïtiva, sense necessitat d’instal·lacions ni oficines. Apte per qualsevol tipus de deixalleria. El registre incorpora els diversos criteris regulats a l’ordenança (residus acceptats, límits, preus). Registre de les sortides dels residus.
Gestió de les entrades i sortides dels elements a l’espai de Reutilització i PxR, amb la possibilitat de consultar els elements existents i de publicar-los directament a l’Aparador Virtual associat a l’espai.

L'ens local

Adaptada a la realitat de la deixalleria. Elaboració d'informes de seguiment i exportació de dades.
A partir del nombre d’aportacions i dels residus entrats i segons els criteris regulats a l’ordenança, WASTIP calcularà la bonificació anual per a cada usuari, si s’escau.

La ciutadania

Pàgina web pública i corporativa amb informació general sobre el servei, bonificacions, ubicació i contacte de les deixalleries fixes i mòbils del municipi, que pot incloure un aparador virtual dels productes existents en l’espai de Reutilització i PxR.
Intranet privada, on l’usuari pot consultar l’històric dels residus aportats, les bonificacions assignades segons nombre i tipologia d’entrades. Possibilitat d’utilitzar tècniques de gamificació.

+ Serveis

Com a especialistes en gestió de residus i deixalleries, l’equip WASTIP pot oferir serveis complementaris

Estudis tècnics

Diagnosi de l’estat actual de la deixalleria i assessorament en la realització de millores al servei.

R-PxR

Definició de l’espai i del servei de reutilització i preparació per la reutilització.

Comunicació

Campanya de difusió del servei WASTIP a la ciutadania.

Contacta'ns!